Προσωπικά στοιχεία

Εμφάνιση
Συμπλήρωσε το ύψος σου σε εκατοστά.
Επίλεξε μέχρι 5 φωτογραφίες. Το μέγεθος της κάθε φωτογραφίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10ΜΒ.

Εκπαίδευση/Καριέρα
Πές μας λίγα λόγια για τις σπουδές σου.
Ποιές ξένες γλώσσες γνωρίζεις ;

Επικοινωνία

Προηγούμενη ενασχόληση με το modeling ;*
Ανήκεις σε κάποιο πρακτορείο μοντέλων ; Αν ναι, παρακαλώ πες μας σε ποιο πρακτορείο ανήκεις ;
Έχεις συμμετάσχει στο παρελθόν σε άλλους διαγωνισμούς ομορφιάς ;